DESCRIPCIÓ

La modalitat PIRINEXUS HALF CHALLENGE és el repte de cobrir una ruta 100% gravel a l'interior de les Gavarres amb sortida del Passeig de sant Antoni de Calonge i arribada al Càmping internacional de Calonge.

Els participants deixaran el mar per endinsar-se a les comarques Gironines seguint la ruta del Ter fins a l'alçada de la presa de colomers, Aquí giraran a l'esquerra per enfilar-se a les muntanyes de les Gavarres, Circularan majoritàriament per la carena, direcció Est, gaudint de vistes del Gironès i de l'Empordà envoltats d'alzines sureres. Tot són pistes amb molt bon estat i poca dificultat tècnica.

Els participants comptaran amb dos punts d'avituallament bàsic. La prova és de 115 km de distància i 1200 m de desnivell acumulat.


Recorregut i perfil


Maillot


Més informació

  • Inscripcions
  • Reglament
  • Horaris de pas
  • Finishers

PREU: 50 EUROS
+ 4 EUROS LLICÈNCIA CICLISTA

· La ruta pirinexus 115 km Pirinexus HALF Challenge
· Dorsal
· Maillot Bioracer
· Quaderns i perfils de ruta + suport tècnic a la sala d’ acreditacions per descarregar els tracks
· Trofeu per finisher que completin tot el recorregut dins del límit horari
· Avituallaments durant el recorregut i a la meta
· Controls pas
· Assistència mèdica i de rescat durant la prova
· Cotxe d’ assistència by Shimano
· Suport tècnic by Shimano en carrera + punts avituallament gratuïts
· Serveis del camping internacional calonge
· IVA (21%)
 
Acreditació per l’ equip de suport: es necessita confirmació.
 
Pels acompanyants
 
· Pack per l’ equip de seguiment (2 acreditacions per entrar a les àreas de suport)
 
OBSERVACIONS
 
· Cada corredor ha de portar un GPS amb el track descaregat per completar la ruta. A la sala d’acreditacions hi haurà un suport tècnic per a possibles incidències per descarregar el track o trapassar-lo al dispositiu.
· Aquest circuit forma part del calendari de la gravel union. Una organització que reuneix anualment les 4 proves més rellevants a nivell europeu en la modalitat gravel.
· Possibilitat de participar en bici gravel, ciclocross, carretera adaptada, btt, single speed o tandem.

 

ARTICLE 1. Aquesta primera versió de reglament pot ser completada o modificada per l’organització si ho o considera necessari i justificat. La versió definitiva serà publicada en aquesta pàgina i distribuïda a tots els participants amb antelació suficient.
 
ARTICLE 2. CLUB ESPORTIU BIKE CATALUNYA presenta la quarta edició de The Pirinexus HALF Challenge  (en endavant Half). 
 
CARACTERÍSTIQUES I FORMAT DE L’ESDEVENIMENT
 
ARTICLE 3. HALF 2019 se celebrarà entre el 15 de juny del 2019. Els participants hauran d’acreditar-se el dia 14 de juny al Camping Internacional de Calonge.
 
ARTICLE 4. L’esdeveniment HALF està formalment considerat com  un  brevet ciclista, tal com ho estipula la ACP i la Federació Catalana de Ciclisme i per tant no entra a la categoria de cursa ni marxa cicloturista. Es tracta d'un repte personal o prova amb un mateix, on no es té en cap moment cap mena de prioritat especial respecte a d'altres usuaris de les vies que formen l’itinerari previst per l’organització i per tant cada ciclista està obligat a respectar en tot moment la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació vigents a Catalunya, com també qualsevol altra normativa vigent al llarg del recorregut previst per l’organització i per això mateix les autoritats competents en la matèria podran intervenir i actuar lliurement al seu criteri i discreció.
 
ARTICLE 5. Ni el promotor ni l’organitzador tècnic de l’esdeveniment podran ser considerats com a responsables dels accidents que podrien sobrevenir en el transcurs de l’esdeveniment  HALF.
 
ARTICLE 6. En el supòsit que algun participant sigui vist per un membre de l'organització no respectant alguna de les normes incloses en la Llei de Seguretat Vial i en el Reglament General de Circulació, aquest perdrà automàticament la seva condició de participant de la HALF i, com a conseqüència lògica també, la possibilitat de ser considerat com a  Finisher de l’esdeveniment.
 
ARTICLE 7. Malgrat les característiques pròpies de la prova exposades anteriorment, l’organització podrà determinar mesures de control i intervenció sobre el grup ciclista a fi i efecte d’un millor desenvolupament de l’activitat. Aquestes mesures poden ser conegudes i explicades als participants amb anterioritat al començament de la prova, o bé es podran decidir i implementar sobre la marxa. El criteri general a seguir és que qualsevol participant s’encomana a seguir escrupolosament qualsevol indicació de personal degudament acreditat i equipat com a membre de l’organització.
 
ARTICLE 8. L’esdeveniment HALF és una activitat de resistència física considerada d’alta dificultat donades les seves característiques de prova continua –non-stop-  on cal cobrir un itinerari ciclista sobre diferents tipus de paviment d’ aproximadament km de recorregut i més de metres de desnivell acumulat en condicions de semi-autosuficiència, és a dir, amb suport limitat per part de l’organització.
 
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ
 
ARTICLE 9. Per tal de prendre part a l’esdeveniment HALF caldrà prèviament haver-s’hi inscrit, fet que caldrà realitzar a través de la pàgina web pròpia de l’esdeveniment  www.thepirinexus360.com o per possibles canals alternatius a determinar.
 
ARTICLE 10. Per tal de prendre part a l’esdeveniment HALF caldrà tenir com a mínim 18 anys i estar en disposició d’una llicència en vigor lliurada per qualsevol federació ciclista afiliada a la UCI. L’organització podrà eventualment oferir una llicència vàlida per la durada de la prova. 
 
ARTICLE 11. Només es pot optar a participar a la HALF en modalitat NON-STOP basada en la participació individual o en bicicleta tàndem (2 ciclistes) on cal cobrir tot el recorregut previst per l’organització dins un termini horari màxim. 
 
ARTICLE 12. Els participants disposaran d’un màxim de hores per a completar el recorregut. Hi haurà controls de pas durant el recorregut amb un temps màxim de pas. Superat aquest temps, els participants seran convidats a abandonar l’activitat i l’organització procedirà al desmuntatge dels dispositius i instal·lacions de suport de l’esdeveniment. En qualsevol cas, un participant que superi aquests límits horaris es considerarà fora de participació i per tant de l’empara de l’organització, i no podrà optar a ser considerat  Finisher de la  HALF.
 
ARTICLE 13. L’organització podrà establir mesures per controlar el potencial risc derivat de circular  a altes velocitats.
 
ARTICLE 14. Les bicicletes admeses per prendre part a la HALF seran totes aquelles que no disposin de cap tipus d’ajuda externa al pedaleig, incloent els tàndems. 
 
SEGUIMENT I VALIDACIÓ DEL RECORREGUT
 
ARTICLE 15. Pel que fa al seguiment del recorregut previst per l’organització, s’utilitzarà la tecnologia GPS. En alguns trams específics que puguin portar a confusió, l’organització podrà senyalitzar sobre el terreny amb un material del qual s’informarà oportunament als participants.
 
ARTICLE 16. Per tal de validar el seguiment del recorregut es combinaran els sistemes de control: enregistrament del recorregut amb GPS, segellat del carnet de ruta, i controls de pas.
Pel que fa a l’enregistrament del recorregut amb GPS, el sistema es basa en l’obligatorietat per part de qualsevol participant de portar un aparell GPS amb l’opció d’enregistrament configurada de manera que enregistri la totalitat del recorregut realitzat en una freqüència mínima de 100 metres. És responsabilitat de cada participant el poder lliurar en qualsevol moment a l’organització l’aparell GPS amb el recorregut enregistrat. 
Pel que fa al segellat del carnet de ruta, el sistema es basa en el lliurament previ per part de l’organització a cada participant d’un carnet de ruta personal de la HALF, on en diferents controls disposats al llarg del recorregut l’organització hi anotarà l’hora de pas i el segellarà com a prova de pas per aquell punt.
Pel que fa als controls de pas, aquest sistema consistirà en la disposició sobre el terreny al llarg del recorregut de diferents controls per verificar que els participants segueixen escrupolosament l’itinerari previst per l’organització. Els controls de pas podran ser coneguts –comunicats als participants- o desconeguts -no comunicats als participants- .
 
RECONEIXEMENTS
 
ARTICLE 17. Per a ser considerat   Finisher de la HALF caldrà haver complimentat tot el recorregut previst per l’organització en el termini màxim de 8 hores.
 
MATERIAL OBLIGATORI I MATERIAL RECOMANAT
 
ARTICLE 18. L’organització publicarà amb antelació suficient al començament de l’esdeveniment un llistat de material obligatori i un llistat de material facultatiu. En qualsevol cas, ja es pot determinar que formaran part del material obligatori: aparell receptor GPS, llicència ciclista, jaqueta impermeable, il”luminació i equipament reflectant quan necessari.
 
ABANDONAMENTS
 
ARTICLE 19. En cas de que un participant es vegi obligat o desitgi abandonar l’esdeveniment HALF, tindrà l’obligació de comunicar-ho el més aviat possible a l’organització.
 
ARTICLE 20. En el moment que qualsevol participant abandona, aquest accepta la situació de fora de participació i que, per tant, assumirà qualsevol conseqüència derivada de la seva retirada, com és la renúncia a les prestacions a que dóna dret la inscripció a la HALF.
 
ARTICLE 21. L’organització tindrà la potestat de retirar de la participació o aturar  temporalment, sota el seu criteri, aquells participants la condició dels quals pugui suposar un risc per a la seva salut o la dels altres.
 
ARTICLE 22. Qualsevol participant de la HALF s’obliga a prestar auxili a aquells altres participants que puguin requerir de socors derivats d’una situació delicada de qualsevol naturalesa o d’un accident. 
 
DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS
 
ARTICLE 23. L’organització, amb la finalitat de garantir un bon ambient general a l’esdeveniment, i la igualtat d’oportunitats per a tots els participants d’assolir el seu repte personal, podrà retirar de la participació o imposar penalitzacions a participants en base a una taula de motius de desqualificació i de penalització que serà publicada amb antelació al començament de la HALF.
 
ARTICLE 24. Qualsevol participant a  la HALF admet, pel sol fet d’inscriure’s, que coneix i accepta sense reserves el present reglament. En el supòsit que algun participant no respecti qualsevol article , incorrerà  en penalitzacions la naturalesa de les quals serà a discreció de l’organitzador, podent a arribar a la pèrdua de la seva condició de participant de la HALF i, com a conseqüència lògica també, la possibilitat de ser considerat com a  Finisher o Merit de l’esdeveniment.
 
CANVIS SUBSTANCIALS I SUSPENSIÓ DE L’ESDEVENIMENT
 
ARTICLE 25. L’organització es reserva el dret d’efectuar canvis importants en la naturalesa de l’esdeveniment o en el reglament per causes de força major, podent arribar a la suspensió de la HALF. Si per causes de força major alienes a la seva voluntat, argumentades i justificades degudament, s’arribés a l’extrem de la suspensió de l’esdeveniment HALF, els drets d’inscripció no serien retornats.
 
RESPONSABILITAT
 
ARTICLE 26. Les persones inscrites participen a la HALF sota la seva responsabilitat. Sobre elles recau la decisió de la sortida i la realització d’aquesta activitat, i són els únics responsables del seu comportament i de les conseqüències que se’n derivin, fins i tot davant de tercers. Per tant, alliberen explícitament els promotors i els organitzadors de la HALF de qualsevol responsabilitat per accidents i eventualitats que es puguin derivar de la seva participació.
 
ARTICLE 27. L’organització declina tota responsabilitat en cas d’accident o negligència del participant, així com de la pèrdua o trencament dels seus objectes personals.

 

Recollida de dorsals: Divendres 14 de Juny entre les 16h i les 21h en el Camping Internacional de Calonge (recorda portar una prova de pagament)
 
Sortida: Dissabte 15 de juny a les 6:12 del matí, l'hora de sortida de sol a la platja D'es Monestri.
 
Arribada: Acaba al Camping Internacional Calonge. L'hora prevista d'arribada dels primers és a les 12:00h.
 
Temps límit de pas:
1- PK60 - Parlavà - 8:00 a 10:00h
2- PK88 - Santa Pellaia - 9:00 a 11:00h
 

Aquells que aconsegueixen completar tot el recorregut, rebran l’apreciada peça finisher half P360 que els recordarà aquest dia gloriós. Només es pot ser finisher si s’ha fet tot el recorregut, sense excepció, en bicicleta.

MULTIMÈDIA